Marketing Materials
GuS Logos:
GuS logo in Orange
High Rez JPEG (155Kb)
Low Rez JPEG (19Kb)

GuS logos also available in 300 dpi CMYK PDF format
GuS logo in Black and White
High Rez JPEG (155Kb)
Low Rez JPEG (10Kb)